fbpx

Chính sách bảo mật

Chi tiết các điều khoản bảo mật và thông tin thu thập của XSale đối với người dùng trong quá trình sử dụng phần mềm.

Mục lục

1. Mục đích và phạm vi thu thập

xsale.com.vn yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản. Bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của XSale. Và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng muốn tương tác với một số nội dung trên website và ứng dụng xsale.com.vn. XSale sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi cần thiết.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng xsale.com.vn có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

# Trách nhiệm của khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử hoặc số điện thoại của mình. XSale không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho XSale về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Dịch vụ, ứng dụng liên kết với XSale.com.vn

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. XSale áp dụng một số điều khoản riêng khi khách hàng sử dụng các dịch vụ, ứng dụng do XSale cung cấp hoặc có liên kết với XSale.

#Đối với tài khoản Facebook liên kết với XSale

  1. Quyền truy cập vào địa chỉ email của trang (Fanpage) Facebook sử dụng để tích hợp với XSale.
  2. Quyền truy cập vào tập hợp các mục công khai trên trang Facebook đã tích hợp với XSale.
  3. Cho phép truy cập vào tập hợp các mục công khai trên tài khoản cá nhân của người dùng có tương tác với trang Facebook tích hợp với XSale.
  4. Cho phép truy cập hộp thư trên trang Facebook tích hợp với XSale thông qua xsale.com.vn
  5. Cho phép gửi và nhận tin nhắn, bình luận trên trang Facebook tích hợp với XSale thông qua xsale.com.vn.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

xsale.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và đơn vị hỗ trợ kĩ thuật của XSale.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

XSale có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của XSale. Khách hàng có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, XSale vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng. Hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của XSale.

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu XSale thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị của XSale. Khi tiếp nhận những phản hồi này, XSale sẽ xác nhận lại thông tin. Phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Tất cả những lỗi thuộc về bên thứ 3 như Facebook, hay lỗi của khách hàng XSale không chịu trách nhiệm.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin của khách hàng trên XSale được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của xsale.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó. Trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

XSale cam kết:

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng. Khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của XSale.